Заключителна конференция по проекта „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“ се състоя днес.

Проектът, чиято цел е подобряване качеството на атмосферния въздух и осигуряване на здравословна околна среда на жителите на община Перник, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд, а община Перник е бенифициент по него.

В конференцията взеха участие временно изпълняващият длъжността кмет на община Перник Севделина Ковачева, зам.-кметът инж. Владислав Караилиев, инж. Даниела Мицева , която е ръководител на проекта, както и ръководителят на експертната проф. Николай Козарев и гл.ас. Соколовски. Присъстваха също неправителствени органиизации и граждани.

Представени бяха резултатите за изработване на Комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите на територията на община Перник и достигане на съответните норми за качество на атмосферния въздух. Даниела Мицева разясни как е протекъл проекта и какви дейности са извършени. Проф. Козарев представи резултатите от своите изследвания, идентифицира видовете замърсяване, причините за него и предложи съответни мерки за намаляване на замърсяването.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook