Общинските съветници в Перник дадоха съгласие за разсрочване на заеми в размер на 7 200 000 лева. Сумата е получена от централния бюджет на България през 2015 година.

Перник, новини Перник, Перник закъса, Перник безлихвен заем, кредити Перник, трудно положение Перник, приходи Перник, оздравителен план Перник, финансов план Перник

Решението на Министерски съвет за отпускане на временен безлихвен заем на община Перник е със условие за погасяване до края на 2016 година. Средствата са предназначени за покриване на недостига на собствени приходи и разплащане на стари задължения. Към този момент заемите са необслужвани от страна на общината, поради липса на финансов ресурс.

Община Перник продължава да се намира в тежко финансово положение. Голяма част от длъжниците към общинската хазна са фирми в ликвидация или несъстоятелност, което е пречка да се издължат. Очертава се сравнително нисък процент изпълнение на собствените приходи към края на годината.

При така създалата се обстановка общината няма възможност за погасяване на кредити в размер на 7 200 000 лева получени от Министерство на финансите през тази година.

На заседанието си вчера Общински съвет-Перник прие нов погасителен план за тези заеми. Трябва да бъдат издължени до края на 2017 година. Месечната вноска ще бъде 600 000 лева.

Припомняме, че на 08.11.2016 година министър Владислав Горанов определи случая с финансовото положение на общината като „А случаят с Перник, който настоява за 20 млн. лв., засега е тежък.“
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook