За едногодишен период в общинската хазна на Радомир са влезли 88 855 лева приходи. Постъпленията са от отдадени под наем общински помещения и терени.

2016

Други 26 119 лева са от такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение.

Община Радомир е дала 49 помещения и 70 терени в регулация за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия и услуги.

Част от помещенията са в много лошо състояние. Това е причина за слабият интерес от страна радомирци за развиване на икономически дейности.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook