НЧ ”Напредък 1895” в партньорство с ОУ”Христо Смирненски” изпълняват проект „Огледалото“. Тематичната област е образователна интеграция на малцинствени групи.

Радомир, новини Радомир, читалище Радомир, проект Радомир, Напредък 1895, Напредък 1895 Радомир, проект Напредък 1895

снимка НЧ ”Напредък 1895”-Радомир

Подзаглавието е „Децата са това, което сме ние”, а специфичните цели на проект „Огледалото“ са:
1. Повишаване на уменията за ползване на българския език чрез различни форми и образователни походи.
2. Засилване на мотивацията у учениците за участие в образователния процес,чрез провеждане на допълнителни занимания в библиотеките.
3. Да помогнем на учениците от етническите малцинства да бъдат прибрани, задържани и приобщени в училище, чрез участието им в различни извънкласни дейности.
4. Да се осигури участие на родители от етническите малцинства, които заедно със своите деца да участват в набелязаните дейности.
5. Да се предложи алтернатива на „живота на улицата”чрез извънкласно обучение в залите на библиотеката при НЧ”Напредък 1895” гр.Радомир.

НЧ ”Напредък 1895” е единствената организация в област Перник, която успя да спечели малък проект на Министерството на културата и фондация ”Глобални библиотеки-България”. Проект „Огледалото“ се финансира от фондацията. Проектът на радомирци беше одобрен с 50 точки.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook