Кметът Пламен Алексиев предлага да се ликвидира язовир „Прибой“. Експертна комисия към община Радомир е установила, че езерото в землището на радомирското село Пчелинци е в предаварийно състояние.

През месец март по заповед на кмета на общината Пламен Алексиев е извършена проверка, при която е констатирано, че язовирът от 2014 година е празен.

Мотивите за извеждане от експлоатация на язoвиpa, че преди изпразването му ca установени течове около тръбата на основния изпускател, които ca създали деформации в тялото на язовирната стена.
Възстановяването на язовир „Прибой“ е нецелесъобразно.

Окончателното решение трябва да бъде взето от общинските съветници в Радомир по предложение на кметът Пламен Алексиев.

Съоръжението е с площ от 14 дка. То е публична общинска собственост. Разположено е в дере и се пълни от приток на река Струма. Предназначението му е за напояване и спортен риболов.
Избра ли къде ще почиваш?

Станете почитатели на PKmig.com във Facebook