35 000 лева за година са постъпленията в общинската хазна на Радомир от отдадени под наем общински жилища. Отдадени са 165 апартамента. Това прави средно по приблизително 17,70 лева месечно доход от жилище.

Радомир, новини Радомир, жилище Радомир, апартамент Радомир, общинско жилище Радомир, блок Радомир

В остра жилищна нужда в община Радомир са 17 семейства. Настанени със заповед на кмета Пламен Алексиев са 9 крайно нуждаещи се семейства.

От общинската администрация се правят периодични проверки за самонастанили се в необитаеми жилища.

Общинският жилищен фонд е стар и амортизиран. Голяма част от сградите са строени преди 1980 година. Ремонти не се правят на блоковете.

Регистрираните сдружения на собствениците за кандидатстване по „Национална програма за саниране на многофамилни сгради“ в общината са 25. В кандидатстващите сгради има общински жилища, но в момента програмата е спряна от министър в оставка Лиляна Павлова. Очаква се през 2017 година да има пари за възобновяване на т.нар. саниране.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook