Общината в Радомир обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване за 32-те населени места на територията й. Стойността е 2 280 000 лева с ДДС.

новини Радомир, нова фирма Радомир, почистване Радомир, боклук Радомир, пари боклук Радомир, сметище Радомир, сметище Кошарите, закрито сметище Радомир, закрито сметище, битови отпадъци, битови отпадъци Радомир, депо битови отпадъци, депо битови отпадъци Радомир

Извозването ще се извършва на Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева“ – гр. Перник.

Причината за търсенето на нова фирма за почистване на града и населените места в общината е, че договорът с досегашното дружество извършващо услугата е изтекъл.

Общинският съвет прие решение на последната си сесия община Радомир да кандидатства за финансиране в размер на 9,9 млн. лв. пред МОСВ за закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в землището на с. Кошарите. Повече четете тук.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook