Община Радомир предоставя за безвъзмездно ползване част от МБАЛ Радомир на Министерство на здравеопазването. Предоставянето е за срок от 10 години. Имотът е с площ от 272 кв. м. и мазе от 10 кв.м. както и терен от 220 кв.м.

Радомир, новини Радомир, болница Радомир

Публичната общинска собственост се дава за нуждите на филиала за спешна и неотложна помощ към ЦСНМП в Перник.

Искането на Министерството е във връзка със спечелен голям инвестиционен проект по ОП „Регионален растеж 2014- 2020“, който е свързан с с обновяване и модернизация на сграден фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна.

Общински съвет-Радомир даде съгласие кмета на община Радомир Пламен Алексиев да подпише договор за безвъзмездно прехвърляне на югозападното крило на МБАЛ Радомир със здравното министерство в лицето на министър в оставка д-р Петър Москов.

Радомирските съветници си запазиха правото да си върнат собствеността при условие, че проектът не се реализира в обявените срокове.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook