Община Радомир е подписала неизгоден договор за депониране на отпадъци в пернишкото сметище и за по-малко от година дължи 600 000 лева. За това алармира екологът Ахмед Арабов.

Радомир, новини Радомир, задължения Радомир, боклук Радомир, сметище перник, радомир задлъжнява, сметосъбиране Радомир, чистота Радомир

Обществено обсъждане на таксата за битови отпадъци за 2017 г. се проведе в Радомир. В доклана записка кметът на общината Пламен Алексиев предложи таксата да се определя на базата на данъчната оценка на недвижимите имоти.За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия на територията на гр. Радомир таксата е определена в размер на 3 промила. За останалите населени места в общината предложението е за 7 промила. За нежилищни имоти на предприятия в докладната записка е фиксиран размер на таксата 5,5 промила.

„Радомир изчезва заедно с кмета Пламен Алексиев, барабар с председателя на ОбС Светослав Кирилов заради неизгоден договор за компостиране на боклука на общината в пернишкото депо. Кметът Пламен Алексиев рева пред мен, защото договорът му с пернишкото депо е за 100 лв. на тон. За една година е натрупал сметка от 600 000 лв. и сега не може да намери парите. Фирмата, която стопанисва пернишкото депо, ще погълне цялата община Радомир”, алармира еколога Ахмед Арабов пред в. Вяра.

На 25.10.2016 година община Радомир е започнала обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в 32-те населени места на територията на общината. Поръчката е за 1,9 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на документи за участие изтече на 05.12.2016 година. Доскоро боклукът в Радомир се чистеше от софийската фирма „Астон сервиз” ООД.

Припомняме, че със заповед от 3 февруари тази година на директора на РИОСВ-Перник е наредено да бъде преустановена експлоатацията на сметището в село Кошарите. Това е наложило община Радомир да извозва боклука на новото регионално депо в Перник още през февруари.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook