бизнес

Майката на "АК Електрик“ АД, Радомир брой 1,9 млн. евро в кеш за придобивката AQ Group AB придоби Gerdins Industrial System AB след получено одобрение от шведския регулатор на конкурентната…