Пернишките деца ще играят на още две нови площадки. Средствата за тях бяха заложени в поименния списък за капиталовите разходи на общината за 2016 година.