наука

Пернишките деца ще овладяват програмни езици чрез робота Финч (finch robots). Това е нов вид робот за обучение по компютърни науки, провокиращ въображението на децата. Роботът е разработка на института…