новини Радомир

Община Радомир закрива депото за битови отпадъци в село Кошарите. То е с площ 192,671 дка. Подготвен е работен проект за закриване и рекултивация на депото, съобщи кметът Пламен Алексиев.