площад Кракра

Гранитът от площад „Кракра” в Перник ще се продава чрез Софийска стокова борса. Повод за решението са разходите по съхранението на гранитните плочки, засиленият обществен интерес към съдбата на гранита,…