села

Община Радомир закрива депото за битови отпадъци в село Кошарите. То е с площ 192,671 дка. Подготвен е работен проект за закриване и рекултивация на депото, съобщи кметът Пламен Алексиев.

Частният съдебен изпълнител Стлиян Бадев продава луксозен недвижим имот в село Рударци. Къщата е обявена с начална цена от 465 150 лева.