Зима

Общинските пътища на Перник ще се почистват през идната зима за 750 157 лева. Предвижда се зимно почистване и поддържане на 4-класната пътна мрежа по приложен списък от общинската администрация…