ОКОЛИЯТА

IV национален събор на староселци

Четвърти национален събор на староселци се организира на 1 юли 2023 година, от 14:00 часа, в Старо село, което се намира в Община Радомир. Събитието ще бъде заредено с музикална програма и разнообразни изложби, представящи богатството на старовремската култура. Организаторите на събора са ДТС

Национален детски фолклорен фестивал „Слънце иде…“ оживява с. Дрен за 22-ра поредна година

В село Дрен, на територията на община Радомир, се провежда едно от най-значимите културни събития в района – Националният детски фолклорен фестивал с международно участие „Слънце иде…“. Вече за 22-ра поредна година този фестивал привлича вниманието на любителите на фолклора и запазването на нашите

Кабели и стъкло ще се рециклират и преработват в Батановци

Община Перник получи инвестиционно предложение за създаване на съвременен център за обработка и рециклиране на кабели в град Батановци. Това предложение, внесено от инвеститор, има за цел да създаде устойчива и екологично отговорна система за преработка на кабели и повторно използване на получените суровини.

Ковачевци преобразява общежитието си в модерен център за пожарна безопасност и социална подкрепа

Ковачевци ще получи нов участък, свързан с пожарна безопасност и защита на населението, както и доброволно формирование. Тази информация беше съобщена от кмета на общината Васил Станимиров за Българската Телеграфна Агенция (БТА). За да се осъществи това предложение, сградата на общинското общежитие в Ковачевци

„Безстопанствените животни като обществен проблем“

Предизвикателствата и перспективите, пред които са изправени общинските приюти за безстопанствени животни бяха обсъдени на първата среща на Сдружението на общинските приюти за безстопанствени животни. Темата на срещата, която се проведе в Стара Загора бе „Безстопанствените животни като обществен проблем и работата на институциите“.

Ковачевци награди сурвакарските групи от общината

Кметът на Ковачевци отличи с плакети и грамоти сурвакарските групи на общината, взели участие във фестивала „Сурва“ – 2023г. Васил Станимиров връчи плакети, грамоти и парични суми от петстотин лева за цялостно представяне на сурвакарските групи от Община Ковачевци, които участваха на ХХIX Mеждународен