РАДОМИР

Община Радомир осигури пари за изграждане на закрит тенискорт

В град Радомир беше подписан договор на стойност 413 668,82 лева за изграждането на покрит тенис корт. Проектът е съвместна инициатива между община Радомир и Министерството на младежта и спорта (ММС), като спортното съоръжение ще бъде финансирано с 50% средства от министерството. Това съобщение

Модернизиране на уличното осветление и подобряване на енергийната ефективност

Кирил Стоев: Работим за пълна подмяна на уличното осветление за всеобщо подобряване на енергийната ефективност Това съобщи кметът Кирил Стоев по време на срещите си с жители на селата Стефаново, Долни Раковец, Друган и Старо село. Разговорите са част от графика за изнесени приемни

Община Радомир се включва в националната кампания „Община без отпадъци“

По повод Деня на Земята Община Радомир организира почистване на всички населени места в общината. Събитието ще се случи в рамките на 2 дни – 20 и 21 април. Вече тече организация по определяне на координатори за всяко едно населено място, както и пълна

Подписан нов колективен трудов договор за подобрение на условията на труд в образователната система на Община Радомир

Нов общински колективен трудов договор (КТД) в системата на предучилищното и училищното образование в Община Радомир подписаха кметът на Община Радомир, Кирил Стоев, председателят на СРСНП – Радомир, д-р Мариета Гоцева и председателя на Общински координационен съвет на СБУ при КНСБ, Райка Първанова. Кметът

Радомир ще отбележи Тодоровден

Община Радомир подготвя вълнуващо събитие за всички любители на конните спортове и традициите на България. На 23-ти март, в чест на Тодоровден, ще се проведе празнична програма, която обещава да бъде незабравимо изживяване за цялото семейство. Началото на празничния ден ще бъде отбелязано по

Кирил Стоев подписа договор за обособяване на посетителски център

Кметът на Община Радомир Кирил Стоев подписа договора за изпълнение на проект „Обособяване на посетителски център и мултифункционална зала в общински музей «Войнишко въстание» гр. Радомир“. Проектът се финансира по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно