България заема важно място в пчеларството в Европейския съюз, като северният централен регион на страната се нарежда на четвърто място в ЕС по отношение на броя на пчелните кошери през 2020 година. Това показва значителното участие на България в производството на мед и опрашването на растенията в региона.

Световният ден на пчелите, който се отбелязва на 20 май, е важна инициатива, която се стреми да привлече вниманието към ролята на пчелите и опрашването, което те извършват. Пчелите играят критична роля за екосистемата и селското стопанство, като са отговорни за опрашването на множество растителни видове, включително и много от земеделските култури.

Въпреки че България разполага с голям брой пчелни кошери, е важно да се обърне специално внимание на запазването на пчелните популации и борбата срещу загубата на пчелините. Промените в околната среда, използването на пестициди и други фактори могат да имат отрицателно въздействие върху пчелните колонии и опрашването като цяло.

В колко кошера жужат пчели

В България, както и в другите части на Европейския съюз, се предприемат множество усилия за защита на пчелите и развитие на устойчивото пчеларство. Законодателството и програмите за субсидиране на пчеларството играят важна роля в насърчаването на отговорното пчеларство и запазването на пчелните колонии. За да се гарантира бъдещето на пчеларството, е необходимо да се насърчава разнообразието на пчелните популации и да се осигурят подходящи места за хранене и гнездене на пчелите.

В световен мащаб, Китай се издига като водещ производител на мед, според данните от най-новия доклад на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO). През 2021 година страната постигна впечатляващ резултат от почти 500 000 тона натурален мед, което надминава количеството на всяка друга държава. Този факт обаче е придружен от шумни твърдения, особено от страна на Индия, че Китай добавя захарен сироп към своя мед, заради по-лесния и по-евтин начин на производство.

Индийската медна индустрия, на свой ред, се нарежда на шесто място в топ класацията с около 66 000 тона мед, произведени през 2021 година. Въпреки че Индия е значим производител, тук се повдигат съмнения за качеството на китайския мед, предоставян на световния пазар. Няколко национални и международни наблюдатели се съмняват в естествените свойства на китайския мед и предполагат наличието на добавки в неговия експортен дял.

Следващите страни в топ класацията на производителите на мед са Турция, Иран и Аржентина, които заемат второ, трето и четвърто място съответно. Въпреки че тези страни не достигат прага от 100 000 тона мед, те имат значително участие в световното производство. Съединените щати са деветият най-голям производител със 57 000 тона мед.

Китай е дом на пчелите

За да се осигури качествен мед на световния пазар, е от съществено значение да се провеждат стриктни контроли и регулации върху производството и износа на мед. Това ще гарантира на потребителите достъп до натурален и безопасен продукт, който да отговаря на високите стандарти за качество и безопасност. Организациите и агенциите, отговорни за регулирането на пчеларството и медопроизводството, трябва да работят в тясно сътрудничество с пчеларите, за да гарантират съответствие със зададените стандарти.

За България, като важен играч в пчеларството в Европейския съюз, е необходимо да се продължат и засилят усилията за запазване на пчелните популации и опазване на биоразнообразието. Специално внимание трябва да се обърне на опазването на местата, където пчелите намират храна и гнезда, както и на намаляването на употребата на вредни пестициди. Информационни и образователни кампании могат да повишат осведомеността на обществото за важността на пчелите и да насърчат устойчивото пчеларство.

Световният ден на пчелите е възможност за по-широко разпространение на информацията за значимостта на пчелите и важността на опазването им. Той трябва да служи като първа стъпка към по-силно ангажиране на всички заинтересовани страни – пчелари, правителства, организации и потребители – в борбата срещу загубата на пчелините и насърчаването на устойчивото пчеларство.

За да се осигури бъдеще за пчеларството и опрашването, трябва да се отдели необходимото внимание и ресурси за запазване на пчелните популации и биоразнообразието. Само чрез съвместни усилия и ангажираност можем да гарантираме, че пчелите ще продължат да играят важна роля за екосистемата и устойчивото развитие на селското стопанство.

Италиански дифузер от SELYNTA си вземи сега.

Станете почитатели на PKmig.com във Facebook