Перник ще посрещне 2023 г. с обновен градски транспорт. От днес новите общински автобуси се движат по линия №10, а в следващите две седмици те ще започнат да превозват пътници по линии №15, №17 и №20. По четирите линии на градския транспорт ще се движат 13 нови автобуса на метан, а цената на билета ще бъде 1,50 лв. Предвижда се община Перник да предложи на общинския съвет да бъдат въведени целодневен билет, месечни и годишни карти.

Новите автобуси са с екологичен стандарт Евро VІ, а като гориво използват компресиран природен газ. Те са оборудвани с климатизация както за водача, така и за пътниците и разполагат с рампа за достъп на трудноподвижни лица и детски колички, както и специализирано място за разполагането им в салона.

Проектът изцяло кореспондира и допринася за изпълнението на приоритет „Интегриран градски транспорт“ на Инвестиционната програма на община Перник, както и с основната цел – да бъде подобрено качеството на живот и растежът в средните и големите градове в България. Целта на проекта е да бъде изградена устойчива транспортна система, която да намали зависимостта от използването на личния автомобил в полза на чистите форми и средства на придвижване в градската среда. За целта през 2023 г. община Перник ще въведе в експлоатация и 5 електрически автобуса.
Качествен италиански дифузер от SELYNTA сега си вземи.

Станете почитатели на PKmig.com във Facebook