На 23 март 2023 г. – четвъртък, от 17:30 ч. в Галерия „Любен Гайдаров“ в Двореца на културата в Перник ще се състои литературната премиера на новата книга на Славчо Чанев „Будиславец“. Имената на улиците в Перник“ .
Книгата ще бъде представена от проф. Надя Манолова – историк, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Специално участие в премиерата ще вземат музикантите Зорница Радионова – пиано, и проф. Йосиф Радионов – цигулка.
„Будиславец“ е първо и уникално по рода си изследване за имената на пернишките улици, площади, квартали и махали.
Авторът Славчо Чанев е събрал и обяснил произхода и значението на близо 800 имена.
Книгата е структурирана в три части – каталог, азбучник и притурка.
В интригуващ предговор есеистично се мотивира предметът на изследване и съдържанието на разработката.
В каталожната част са посочени и тълкувани всички известни имена на улици, квартали и махали в Перник от обявяването му за град през 1929 г. до 02.10.2022 г.
Оформлението позволява бързо ориентиране и лесно ползване на каталога. Съвременните, актуални имена, са подчертани с получер шрифт, а старите, вече сменени имена, са дадени с нормален. Многосъставните имена са посочени с всяка една от съставките им в азбучен ред.
Енциклопедично поднесената информация за произход, значение, тълкуване, промени в наименованието и пр. се дава при официализираната или при най-популярната именна форма.
Отбелязано е най-старо документираното именуване – ул. „Св. Иван Рилски“ от 1931 г., най-масовото новоименуване – през 1933 г. на 110 улици, както и най-многобройното едновременно преименуване – през 1992 г. на 62 улици.
В азбучника са посочени 29 основни квартали на града с техните граници и принадлежащи улици, с актуалните им имена.
В притурка са и имената на улиците в останалите селища от община Перник – 19 населени места, с общо 834 улици с гражданска адресна регистрация (в останалите 4 селища уличната мрежа не е именувана).
В края на книгата са посочени основните източници и ползвана литература, като дадените заглавия са подбрани, за да могат да послужат за допълнителна информация при исторически и етимологически справки.
Автор на корицата е художничката Марина Стоянова-Карамфилова.
Като разкрива вълшебството на имената, „Будиславец“ е сериозно краеведско изследване със значим научно-популярен принос.
Авторът Славчо Чанев е магистър по български език и литература. Има следдипломна квалификация по стопанско управление, културен мениджмънт и опазване на културно-историческото наследство.
Бил е младежки работник, учител, журналист, арт продуцент. Дългогодишен началник-отдел и главен експерт „Култура“ в общинската администрация на Перник.
Публикува в местния и в централния печат. Негови произведения са включвани в множество антологии и са превеждани на английски, руски, сръбски и френски език. Има издадени 12 книги – поезия, проза и документалистика.
Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook