За един месец може да има нарушаване във водоснабдяването. Причината е, че ще се извърши демонтиране и монтиране на спирателна арматура във филтърен корпус на ПСПВ гр. Перник.

Във връзка със сключен договор №РД-02-29-167/12.07.2019 г. с възложител МРРБ с предмет на договора „Рехабилитация на ПСПВ – гр. Перник”, финансиран чрез заемно споразумение между Република България и Световната банка по „Проект за развитие на Общинската инфраструктура” е необходимо считано от 02.10.2019г. до 02.11.2019 г. да се извърши демонтиране и монтиране на спирателна арматура във филтърен корпус на ПСПВ гр. Перник. Монтажът и демонтжът ще бъде извършен в условия на непрекъсната експлоатация на пречиствателната станция, като в този период станцията ще работи с намален капацитет, което може да причини нарушаване във водоснабдяването във високите части на населените места, водоснабдявани от ПСПВ –гр. Перник.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook