В сградата на Дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Райко Даскалов“ №4 вече функционира съвременна система за управление на опашките, която има за цел подобряване на обслужването на клиентите и ускоряване на работата на гишетата. Тази нова иновация не само улеснява достъпа на гражданите до желаните услуги, но и намалява струпването на хора и подобрява ефективността на обслужването.

Системата за управление на опашките включва няколко ключови компоненти. На първо място, има клиентски терминал, оборудван с уред за издаване на билети, което позволява на гражданите да получат билет с пореден номер след избор на желаната услуга. Този прост начин на заявяване на услугата е удобен и бърз за клиентите и спомага за оптимизирането на процеса.

В сградата са инсталирани и два екрана, по един на всеки етаж, които информират клиентите за текущия статус на опашката и извеждат информация за предоставянето на услуги на всяко работно място. Това улеснява ориентирането на клиентите и им предоставя постоянна обратна връзка за тяхното чакане.

Една от ключовите предимства на новата система е способността й да предупреждава за достигането на критични точки на функционалност, като например пренасочване към други гишета за обслужване. Този аспект позволява на персонала да реагира бързо и ефективно при повишен трафик или неочаквани ситуации, което подобрява общото обслужване.

Новата система за управление на опашките в Дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Райко Даскалов“ №4 представлява важна крачка напред в оптимизирането на обслужването на клиентите и подобряването на работните процеси в сградата. Тя съчетава модерна технология и интуитивен дизайн, като по този начин улеснява ежедневния живот на гражданите и персонала. С внедряването на тази иновативна система, се създава по-ефективна и удобна среда за обслужване на гражданите, което е важна стъпка към по-добро управление на местните данъци и такси.

Италиански дифузер от SELYNTA си вземи сега.

Станете почитатели на PKmig.com във Facebook