Ковачевци ще получи нов участък, свързан с пожарна безопасност и защита на населението, както и доброволно формирование. Тази информация беше съобщена от кмета на общината Васил Станимиров за Българската Телеграфна Агенция (БТА). За да се осъществи това предложение, сградата на общинското общежитие в Ковачевци ще бъде значително реновирана и преустроена.

Сградата, построена в началото на 1980-те години, се намира в центъра на Ковачевци и оттогава не е получавала подходяща поддръжка. В момента тя се използва от социално нуждаещи се местни жители. Кметът посочи, че покривът на сградата е в много лошо състояние, а самата постройка е в разруха. Сградата има два етажа и обща застроена площ от 923 квадратни метра.

Плановете включват предоставяне на място за началник на отделението по пожарна безопасност, помещения за дежурство, отдих, доброволци, спалня, помощно помещение и санитарен възел за пожарникарите. До момента те не са имали подходящо пространство в района. Освен това ще бъдат обособени 16 апартамента, които ще бъдат предназначени за наематели и социално нуждаещи се граждани. Проектът е прогнозиран на стойност 993 852 лева без ДДС, като финансирането му е осигурено от общинския бюджет. За тази година са предвидени 500 000 лева, а останалите средства ще бъдат осигурени от бюджета през 2024 година.

Ковачевци е най-малката община в Пернишка област и този нов участък за пожарна безопасност и защита на населението ще бъде от голяма полза за местното население. С тези планове и реновация на сградата на общежитието, общината демонстрира своята ангажираност към безопасността и благоденствието на гражданите в селото. Пожарната безопасност играе важна роля в опазването на живота и имуществото на хората, особено в селските райони, където пожарите могат да имат сериозни последици.

Създаването на участък за пожарна безопасност ще позволи на местните огнеборци да имат подходящи условия и оборудване за своите задачи. Налице ще бъдат помещения за началник на отделението и за дежурни екипи, както и спални и помещения за отдих, които са от съществено значение за доброто функциониране на екипите по време на бедствия и спешни ситуации. Освен това, доброволците ще получат собствени помещения, където да се обучават и съвършенстват своите умения.

Допълнително, обособяването на апартаменти за наематели и социално нуждаещи се граждани в сградата на общежитието ще допринесе за социалната интеграция и подобряване на жизнените условия на хората в Ковачевци. Това предложение има потенциала да предостави подслон на тези, които имат нужда от него, и да им осигури по-добър достъп до необходимите ресурси и услуги.

Разходите за проекта са значителни, но финансирането от общинския бюджет и планираното предоставяне на допълнителни средства през следващата година показват ангажимента на местните власти към реализацията на тези планове. Инвестициите в пожарната безопасност и подобряването на жилищните условия са важни за развитието и благосъстоянието на общността в Ковачевци.

Създаването на новия участък за пожарна безопасност и обособяването на жилищни помещения в реновираната сграда на общежитието ще допринесе за подобряване на обществената инфраструктура в селото. Това не само ще повиши пожарната безопасност и защитата на населението, но и ще създаде по-добри условия за живот и работа за местните жители.

При реновацията на сградата ще бъдат направени значителни подобрения в нейната инфраструктура и енергийна ефективност. Ремонтът на покрива и основните структурни елементи ще гарантира безопасността на сградата и ще й придаде устойчивост. Освен това, съвременни системи за пожарогасене и сигнализация ще бъдат инсталирани, което ще подобри реакцията и бързината на отговора в случай на пожар.

Създаването на 16 апартамента в обновената сграда ще предостави подходящо жилищно настаняване за наематели и социално нуждаещи се граждани. Това ще им даде възможност да живеят в достойни и комфортни условия, съответстващи на минималните стандарти за жилища. Тези мерки са от съществено значение за подобряване на качеството на живот на местното население и насърчаване на социалната интеграция и равенството.

Инвестициите в пожарната безопасност и обновяването на сградата на общежитието са стъпки в правилната посока за развитие на селските райони. Те ще помогнат за укрепване на общността в Ковачевци, подобряване на качеството на живот на местните жители и гарантиране на тяхната безопасност и благополучие.

Създаването на участъка за пожарна безопасност и обновяването на общежитието в Ковачевци са добри примери за ангажимента на местните власти за подобряване на условията за живот на гражданите.

Италиански дифузер от SELYNTA си вземи сега.

Станете почитатели на PKmig.com във Facebook