В град Радомир се задава ново начало за общинския исторически музей „Войнишко въстание“. Реализацията на проекта за обособяване на посетителски център и мултифункционална зала, с финансова подкрепа от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., ще внесе съвременно измерение в културния и образователен живот на общността.

Общината Радомир предизвика изпълнителите, обявявайки обществена поръчка за строителство на съвременен посетителски център и мултифункционална зала. Тази иновативна инициатива цели да обогати културното пространство на града и да поддържа интереса към историята и културата на региона.

Сърцето на проекта е модерният посетителски център, който ще представи музейната колекция и културните богатства на Радомир чрез интерактивни експозиции и съвременни технологии. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с историческите събития и наследство на региона по по-интересен и привлекателен начин.

Отличителната черта на проекта е мултифункционалната зала, която ще позволи провеждането на разнообразни културни събития и мероприятия. Залата е оборудвана с модерна техника за презентации и сценичен декор, което я прави подходяща за конференции, изложби, концерти и други събития, предназначени за обогатяване на културния живот на града.

Проектът представлява иновативно обновление на общинския исторически музей и е стъпка към преобразяване на Радомир в съвременен културен център и туристическа дестинация. Този уникален подход съчетава история и модерност, с цел да подкрепи познанието и уважението към миналото на региона.

Италиански дифузер от SELYNTA си вземи сега.

Станете почитатели на PKmig.com във Facebook