Микроязовирите в община Радомир се захранват от карстови извори и не зависят от снеготопенето. Това коментира заместник-кметът Димитър Димитров за състоянието на язовирите.

По думите му язовир „Дрен“ е изправен, нивото на язовирите „Стефаново“, „Върба“, „Върбица“ и „Червена могила“ е под кота преливник.

Дадено е предписание язовир „Прибой“ да се поддържа празен, а язовир „Бобораци“ предстои да бъде бракуван.

Полезните обеми на водоемите не отговарят на проектните, алармира арендаторът на язовир „Върба“ Георги Джибирски. По негови думи отдавна не са правени нови замервания и по този начин документите не отговарят на реалната кубатура на язовирите. Близо една трета от водоемите са запълнени с тиня, твърди още той.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook