Главният секретар на МВР гл. комисар Петър Тодоров представи новия директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Със Заповед на министъра на вътрешните работи настоящият заместник-директор на ГДПБЗН и директор на Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ ст. комисар Александър Джартов поема ръководството на структурата.

„Гл. комисар Николай Николов е изградил една стабилна и ползваща се с висок авторитет структура. Той посочи и кандидатурата на новия ръководител с аргументите, че ст. комисар Джартов познава добре работата на Главната дирекция, има визия за нейното развитие и надграждане и се ползва с добър международен авторитет. Главната дирекция ще подкрепят новия ръководител, за да продължи модернизацията на службата и да се съхрани изграденият й висок обществен авторитет.

Ст. комисар Джартов е роден е през 1980 г. Висшето си образование завършва през 2002 г. в Академията на МВР, факултет „Пожарна и аварийна безопасност”, с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, а през 2005 година придобива образователно-квалификационна степен „магистър”.
В системата на МВР е назначен на 01.10.2002 г. на длъжност – инструктор І степен в ДПК, ПД и ООР при РДВР – Перник.

Изпълнявал е следните длъжности с чест и отговорност:
– инструктор І степен и инструктор ІІ степен в ДПК, ПД и РО при РСПАБ – Радомир;
– ВрИД началник на РСПБЗН – Радомир ІІ степен към ОДМВР – Перник;
– началник на РУПБС – Перник към ОДМВР – Перник и началник на РСПБЗН – Перник към ОУПБЗН – Перник;
– директор на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол” при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР;
– директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР
– със заповед на министъра на вътрешните работи от 13.10.2022 г. е преназначен на длъжност заместник-директор, той и директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“, която заема и понастоящем.
За постигнати високи професионални резултати многократно е награждаван с „Обявяване на благодарност” и с „Писмена похвала”.

Последователно е награждаван с „Почетен знак на МВР – I, II и III степен“ и с почетно отличие на МВР „За доблест и заслуга“ – III степен.
Ст. комисар Александър Джартов отправи благодарности за оказаното му доверие. Той заяви, че ще продължи досегашната работа, реализирана в ГДПБЗН. Ст. комисар Джартов посочва приоритетите, които ще залегнат неговата работа – изграждане на ефективна система за управление на риска от бедствия в България, постигане на устойчивост и дигитализация в работата на Главната дирекция, реализиране на големите проекти, финансирани по Оперативни програми. Ст. комисар Джартов призова колегите си да работят в екип, да бъдат инициативни и да спазват етичните правила.

Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook