Радомир се готви да направи значителен крачка към подобряване на инфраструктурата в града с ремонта на един от най-ключовите подлези в региона. Със старта на процедурата по обществена поръчка с предмет „Ремонт на подлез с идентификатор 61577.501.3179.1, находящ се в гр. Радомир, община Радомир, област Перник“, общността на града се подготвя да промени облика и функционалността на важното транспортно съоръжение.

Инициаторът на проекта е общината Радомир, която изпълнява процедурата с цел подобряване състоянието на подлеза, който свързва центъра на града и улица „Р. Даскалов“. Основната цел на обществената поръчка е да се избере изпълнител – строител, който да извърши необходимите строителни и ремонтни дейности. Тези дейности са от съществено значение за подобряване на инфраструктурата и повишаване на сигурността при преминаване през подлеза.

С реализирането на този проект се цели увеличаване на използваемостта на съоръжението, което ще значи подобрена мобилност и лесен достъп за гражданите на Радомир. Повишаването на сигурността по време на преминаване от едната страна на пътното платно до другата е също от съществено значение и ще допринесе за намаляване на рисковете по пътищата.

Втората цел на ремонта е съоръжението да стане атрактивно и сигурно място за ползване от гражданите и гостите на град Радомир. С улеснен достъп и подобрени условия за движение, подлезът ще стане незаменим елемент в транспортната инфраструктура на града. Това ще създаде удобства за местните жители и ще подобри общото качество на живот.

Ремонтът на подлеза ще увеличи експлоатационния период за използване на съоръжението. Това означава, че ремонтът не само ще подобри състоянието на подлеза в момента, но и ще гарантира, че той ще продължи да бъде функционален и след много години. Този дългосрочен подход към обновлението на инфраструктурата допринася за устойчивото развитие на града.

Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.

Станете почитатели на PKmig.com във Facebook