Община Радомир ще реализира проект за благоустройство и обновяване на парковата среда около местната забележителност „Бучалото“.

Реализирането на проект „Благоустройство и обновяване на парковата среда около местната забележителност „Бучалото“, гр. Радомир“ предвижда реновиране и осъвременяване на територията около водопад „Бучалото“, като основна цел е след изпълнението на дейностите, паркът да се превърне в притегателна точка за развитие на туризъм, почивка и отдих.

Кметът на Община Радомир Пламен Алексиев и Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ Радослав Йорданов подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Част от предвидените дейности за извършване са ремонт на околното пространство, запазвайки основните комуникационни направления и зелени площи, подмяна на съществуваща настилка, изграждане на нова алейната мрежа, създаване на места за наблюдение и отдих, нова детска площадка, ново ефективно осветление и парково обзавеждане, както и реконструкция на зелените площи и пространства, композиция от дървесно-храстова растителност.

Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.

Станете почитатели на PKmig.com във Facebook