Община Радомир закрива депото за битови отпадъци в село Кошарите. То е с площ 192,671 дка. Подготвен е работен проект за закриване и рекултивация на депото, съобщи кметът Пламен Алексиев.

Общинският съвет прие решение община Радомир да кандидатства за финансиране в размер на 9,9 млн. лв. пред МОСВ за закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в землището на с. Кошарите.

новини Радомир, сметище Радомир, сметище Кошарите, закрито сметище Радомир, закрито сметище, битови отпадъци, битови отпадъци Радомир, депо битови отпадъци, депо битови отпадъци Радомир

Кметът Пламен Алексиев информира, че със заповед от 3 февруари тази година на директора на РИОСВ-Перник е наредено да бъде преустановена експлоатацията на сметището в село Кошарите. Това е наложило община Радомир да извозва боклука на новото регионално депо в Перник още през февруари .

Ние се питаме защо кметът Пламен Алексиев не е информирал радомирци за проблема още през февруари тази година?
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook