Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2016 г. е 1 309 лв. и нараства с 3.7% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

новини Перник, доходи Перник, заплати Перник, работа Перник, среден доход, Перник

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (54.1%), следвани от доходите от пенсии (28.3%), доходите от самостоятелна заетост (6.5%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.2%).

През третото тримесечие на 2016 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.0%, а делът на дохода от натура е 2.0%.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2016 г. е 1 223 лв. и се увеличава с 4.7% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за: храна (31.6%), жилище (16.7%), данъци и социални осигуровки (11.6%) и транспорт и съобщения (10.8%).

Данните са от най-новото изследване на НСИ за доходите и разходите на домакинствата през третото тримесечие на 2016 година.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook