Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова даде официален старт на проекта за рехабилитация на язовир за питейно водоснабдяване „Студена“, край Перник.

„За първи път тази иновативна технология ще се приложи и в България, неслучайно проектът струва 32 млн. лева. Всеки един лев като инвестиция си заслужава за безопасността и здравето на хората. По време на тези ремонтни дейности няма да бъде спирано водоподаването към перничани. На 100 000 души ще бъде гарантирана чиста питейна вода и то без прекъсване на водоснабдяването“, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на откриването на ремонтните дейности на язовирната стена на яз. „Студена“.

55

Рехабилитацията на язовир „Студена“ е по „Проект за развитие на общинската инфраструктура“. Ремонтът ще струва близо 32 млн. лв. Финансира се от Световната банка и държавния бюджет. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца и се предвижда ремонтът да бъде завършен до ноември 2018 г.

Изпълнител на строително-ремонтните дейности е Консорциум „Хидроконструкция – Хидепито Солетанж Баши Мелялапозо (ХБМ) – Карпи“ (водещ партньор „Хидроконструкция“ – Румъния и партньори – „Хидепито Солетанж Баши Мелялапозо“ (ХБМ) – Унгария и „Карпи Тех“ – Холандия).

Съоръжението се експлоатира повече от 60 години и не са правени ремонти от построяването му.

С изпълнението на проекта ще се увеличи техническата и експлоатационна годност на язовирната стена и съоръженията, ще се намали до минимум рискът от аварии и ще се повиши сигурността и качеството на водоподаването.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook