През третото тримесечие на 2016 г. безработните лица в Югозападен статистически регион са 56 900, а коефициентът на безработица – 5.4%. Безработицата е по-ниска сравнена с резултатите на национално ниво.

новини Перник, безработица Перник, работа Перник, безработица Кюстендил, безработица Благоевград, работа Кюстендил, безработица София

Югозападен статистически регион включва областите: Благоевград, Кюстендил, Перник, София и София (столица).

Безработни лица и коефициенти на безработица на национално ниво:
През третото тримесечие на 2016 г. безработните лица са 229.0 хил., а коефициентът на безработица – 7.0%. В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на безработните лица намалява с 50.3 хил., а коефициентът на безработица – с 1.3 процентни пункта. Данните са от изследване на Национален статистически институт.

Бюро по труда-Перник съобщи за PKmig, че общият брой на безработните лица през третото тримесечие на 2016 г. за област Перник е 4202 човека като равнището на безработицата е 6.91 процента.
Безработните лица в община Перник са 2476, а в община Радомир са 691.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook