Пернишката фирма „Мин индъстри“ ЕООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионен договор за добив на въглища от находище „Пернишки въглищен басейн“. Това реши правителството на заседанието си днес.

новини Перник, Пернишки въглищен басейн, концесия въглища, „Мин индъстри“ ЕООД, Мини открит въгледобив

Малко преди гласуване оставката на правителството, в Министерски съвет на заседание министрите одобриха искането на „Мини открит въгледобив“ ЕАД концесията да бъде прехвърлена на друго дружество.

Находището „Пернишки въглищен басейн“ е разположено в община Перник. Концесионният договор за добив на въглища от него е сключен през 2003 г. за срок от 10 г., като с Анекс 4 от 01.03.2016 г. срокът на предоставената концесия е продължен с 15 години, считано от 13 август 2014 г.

Справката ни в Агенция по вписванията показа, че дружеството „Мин индъстри“ ЕООД е регистрирано с капитал от 2,00 лева. Управител и едноличен собственик на капитала е Петър Методиев Николов.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook