Община Перник обяви новата си инициатива за подобряване на здравната грижа в района си чрез закупуването на мобилен медицински кабинет. След провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки, избран е изпълнителът – фирмата „Медилинк-2001“ ЕООД, която ще достави кабинета срещу сумата от 83 333 лв. без ДДС.

Линейката, която ще бъде закупена, ще бъде втора употреба, но не по-стара от 2012 година. Тя ще разполага с необходимото оборудване, осигуряващо ефективна помощ в спешни ситуации. Сред основните елементи на оборудването ще бъдат гръбначна носилка за пациенти с травми на гръбначния стълб, сгъваема носилка тип „столче“ с оборудване за имобилизация, чанти, раници и куфари за спешна помощ, кислородна и аспирационна инсталация, както и оборудване за инфузии.

Инициативата за закупуването на мобилния медицински кабинет и осигуряването на необходимото оборудване е в рамките на проекта „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“. Този проект е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и попада под програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Целта на тази инициатива е да се осигури достъпна здравна помощ на гражданите на Перник, независимо от тяхната местоположение и възможности за достъп до здравни услуги. Мобилният медицински кабинет ще бъде мобилен и гъвкав в своето функциониране, което ще позволи на медицинския персонал да достигне до отдалечени и труднодостъпни райони. Това е от особена важност за хората, които живеят в маргинализирани общности и имат ограничен достъп до здравни услуги.

Закупуването на мобилния медицински кабинет ще допринесе за намаляване на неравенствата в достъпа до здравни грижи и ще подобри качеството на живот на местното население. Пациентите ще могат да получат медицинско обслужване на място, без да се налага да пътуват на големи разстояния до болници или здравни центрове.

Фирмата „Медилинк-2001“ ЕООД, която е избрана като изпълнител на проекта, притежава необходимите знания и опит в областта на мобилната медицина. Техните експерти ще бъдат отговорни за осигуряването на качествени здравни услуги и грижи за пациентите. Следва да отбележим, че линейката и оборудването ще бъдат втора употреба, но съответстващи на необходимите стандарти за безопасност и ефективност.

Инициативата на Община Перник да инвестира в мобилен медицински кабинет е още една стъпка към подобряване на здравната грижа в региона. Тя допринася за повишаване на достъпността и качеството на здравните услуги, като по този начин отговаря на основните нужди на общността. Проектът е реализация на усилията за интеграция и подобряване на живота на уязвимите групи в Община Перник и е част от по-широката програма за развитие и намаляване на бедността в региона.

Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.

Станете почитатели на PKmig.com във Facebook