Община Перник продава недвижим имот в кв. Проучване. Кметът д-р Вяра Церовска също така иска да отдаде под наем три дървени павилиона за идните Коледа, Нова година и фестивала „Сурва”. Дали община Перник отново закъса за пари?

новини Перник, общинска собственост Перник, Перник продава, търг Перник, бизнес Перник

Община Перник провежда търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост. За продажба са обявени терен в кв. Проучване заедно с построени сгради в него. От документация става ясно, че това е спортно игрище с площ 9 909 кв.м. Началната тръжна цена е 664 190,00 лв. /шестстотин шестдесет и четири хиляди сто и деветдесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от нея.

Кметът на община Перник д-р Вяра Церовска иска също съдействието на общинските съветници да бъдат отдадени под наем за периода 19 декември 2016 – 1 февруари 2017 година три дървени къщички общинска собственост. Тя предлага началната тръжна цена за павилионите, които ще бъдат разположени на централния площад да е 7000,00 лева.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook