Карина Вескова Меримчова от пернишката Професионална гимназия по икономика се класира на пето място на заключителния етап на XVIII Национален конкурс по счетоводство за средношколци. За отличното представяне на ученичката от XII в клас е наградена и нейната учителка Симона Антонова Кирилова-Димитрова.

Перник, Перник новини, Перник конкурс, Перник икономика, Перник счетоводство, пернишка учителка, Карина Вескова Меримчова, награда счетоводство УНСС София, счетоводни задачи, конкурс счетоводни задачи, Национален конкурс по счетоводство за средношколци

На 3 декември 2016 г. в Голяма конферентна зала на УНСС – София се проведе заключителният етап на XVIII Националния конкурс по счетоводство за средношколци. Явиха се 36 ученици от 14 професионални гимназии в страната.

В продължение на 3 астрономически часа учениците решаваха счетоводни задачи.

Комисия в състав: Димитана Христова, дипломиран експерт-счетоводител – председател, и членове: Славка Колева, дипломиран експерт-счетоводител, и Борислав Боянов, доктор по счетоводна отчетност, асистент във Финансово-счетоводния факултет на УНСС, утвърдена от Програмния съвет на конкурса, оцени писмените работи на участниците.

На първите пет места са класирани 13 ученика. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2017-2018 г.

Победители в конкурса са:
На първо място – Стефан Василев Василев от Национална финансово-стопанска гимназия – София.
На второ място – Калина Илиева Николова от Национална търговска гимназия – Пловдив.
На трето място – Стоилка Костадинова Янакиева от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград.
На четвърто място са класирани четирима ученика:
– Аксиния Александрова Йорданова от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград;
– Спаска Тихомирова Тодорова от Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново;
– Робърт Галинов Ананиев от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ – Кюстендил;
– Евгения Радкова Рубашка от Национална търговска гимназия – Пловдив.
На пето място са класирани шест ученика:
– Огняна Тодорова Боева от Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново;
– Карина Вескова Меримчова от Професионална гимназия по икономика – Перник;
– Йоана Пламенова Дошкова от Национална търговска гимназия – Пловдив;
– Ивайло Йорданов Ботев от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” – Русе;
– Сиана Викторова Йорданова от Национална финансово-стопанска гимназия – София;
– Милен Димитров Русев от Национална финансово-стопанска гимназия – София.
Наградените ученици получават грамота от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и специален сертификат от Университета за национално и световно стопанство.

Преподавателите, подготвили 13-те най-добре представили се ученици на заключителен етап на конкурса, са:
– Станимира Георгиева Петрушкова от Национална финансово-стопанска гимназия – София;
– Димитър Дончев Тенев от Национална търговска гимназия – Пловдив;
– Петър Венков Веселинов от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград;
– Наташа Кирилова Манова от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград;
– Ана Маркова Георгиева от Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново;
– Диляна Спасова Боева от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ – Кюстендил;
– Симона Антонова Кирилова-Димитрова от Професионална гимназия по икономика – Перник;
– Боряна Марчева Илчева от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” – Русе.

Наградата за преподавателите е годишен абонамент за 2017 г. за списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“ в електронен вариант.
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook