Общинските пътища на Перник ще се почистват през идната зима за 750 157 лева. Предвижда се зимно почистване и поддържане на 4-класната пътна мрежа по приложен списък от общинската администрация в града.

snow-plough-1612476_1280

Община Перник обяви обществена поръчка за почистване и поддържане на пътната мрежа от снега през следващите три сезона. Началната цена за публичната услуга е 750 157 лева. За победител ще бъде обявен предложилият най-приемлива оферта. Спечелилото дружество трябва да разполага минимум с 4 бр. снегорини, 2 бр. опесъчители или комбинирана машина снегорин, трактор над 100 к.с., челен товарач. Фирмата обявена за победител също не трябва да предоставя наличната си техника да работи по републиканската пътна мрежа, както и по договори с други възложители.

Дали снегът ще ни изненада и тази зима?
Станете почитатели на PKmig.com във Facebook